Admitere

Locuri disponibile:

Nr. crt.

Numele și prenumele conducătorului de doctorat

Număr locuri alocate

Cu finanțare de la bugetul de stat

Cu taxă

1

Prof. Dr. Iosif Mălăescu 

1

1

2

Prof. Dr. Daniel Vizman

1

0

3

Conf. Dr. Marius Paulescu

1

1

4

Prof. Dr. Ion Cotăescu 

1

1

5

Prof. Dr. Alina Zamfir

0

1

6

Prof. Dr. Cătălin Pascu Moca  

0

1

7

Prof. Dr. Nicolae Avram

0

1

Tematica de cercetare propusă de coordonatori de doctorat și bibliografia de referinţă a tematicii de cercetare pot fi consultate aici.

 

Alte amănunte se gasesc în Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la studii universitare de doctorat.