Burse semestrul I 2016/2017

Burse semestrul I 2016/2017

 

ANUNT!

·        Dosarele pentru obtinerea “Bursei de  EXCELENTA” pentru anul universitar 2016/2017 se vor depune la Decanat,  in perioada 11-25 octombrie 2016,  intre orele 11:00-14:00;

 

ANUNT!

·         Dosarele pentru obtinerea “BURSEI DE  PERFORMANTA” se vor depune la Decanat,  in perioada 11 - 25 octombrie 2016,  intre orele 11:00-14:00;

 

Art. 36. Bursa de performanta se acorda pentru a recompensa activitatea si rezultatele stiintifice, artistice sau sportive de exceptie si se acorda prin concurs organizat la nivel de facultate incepand cu anul II de studiu la ciclul de licenta si masterat. Aceasta bursa se acorda prin concurs, pe criterii stabilite prin metodologia proprie a facultatii.

 

Art. 37. In metodologia de acordare a burselor de performanta se va tine cont de urmatoarele criterii:

  • studentul / studenta a participat la concursuri profesionale si a obtinut premii; studentul/studenta are lucrari publicate;
  • studentul/studenta are lucrari comunicate si premiate la sesiunile nationale; studentul/ studenta a participat la sesiuni de comunicari internationale;
  • studentul/studenta are contributii la elaborarea unor materiale didactice sau manifestari stiintifice ale facultatii in calitate de coautor.

 

·         Dosarele pentru obtinerea “BURSEI DE AJUTOR SOCIAL” se vor depune la Decanat,  in perioada 11 - 25 octombrie 2016,  intre orele 11:00-14:00;

 

Bursele sociale se pot acorda:

-          studentilor integralisti, ale caror familii  au reliazat in  cele 3 luni consecutive anterioare depunerii cererii un venit lunar net mediu pe membru de familie mai mic decat salariul minim NET pe economie.

-          studenților care au obtinut 2/3 din credite: orfani ori proveniti din casele de copii sau plasament familial si nu realizeaza venituri;

-          studenti in anul I, sem 1 sau studenți care au obtinut 2/3 din credite, aflati in evidenta unitatilor medicale cu diferite boli (vezi art. 46 pct. B – Regulamentul burselor)

-          salariul minim net pe economie 736 lei

 

Lunile care se iau in considerare la calcularea veniturilor unei familii sunt:

a)      pentru primul semestru: iunie, iulie, august;

b)     pentru al doilea semestru: octombrie, noiembrie, decembrie.

 

 

 

Pe dosar va rog sa completati  cu majuscule:

Facultatea de Fizică

Numele si prenumele

Anul de studiu / Specializarea

Bursa sociala pentru semestru I  2016-2017

Telefon_______________