Admitere Master

Admitere Master

 
ADMITERE MASTER SEPTEMBRIE 2016
 
 Domeniul  Specializări Nr.
  credite transferabile  
Nr. total 
de locuri alocate
 Bugetate / 
ZI
 Cu taxa / 
ZI
Fizică   Astrophysics, elementary particles and computational physics (engleză)     120    11    10  
  Fizică aplicată în medicină   120   12 9
  Physics and Technology of Advanced Materials (engleză)   120   13 10
 Total 36  29
 

Programul admiterii: 5-18 septembrie 2016

 • Înscrieri și interviuri (la sediul facultății): 5-16 septembrie 2016
 • Rezultate: 16 septembrie 2016
 • Contestații: 17 septembrie 2016
 • Confirmări: 17 -18 septembrie 2016
 • Rezultate finale: 18 septembrie 2016
 

Documente necesare la înscriere:

 1. Fișa de înscriere (formular tipizat, se completează în momentul înscrierii) 
 2. Certificatul de naştere (copie legalizată)
 3. Cartea de identitate (copie xerox)
 4. Diploma de bacalaureat (în original)
 5. Diploma de licenţă în original (sau adeverinţă de licenţă numai pentru absolvenții promoției 2016) 
 6. Foaia matricolă/suplimentul la diplomă
 7. Adeverinţa medicală tip
 8. 2 poze 3/4 (tip buletin)
 9. 1 dosar plic
 10. o folie pentru îndosariere A4 
 11. Taxă de înscriere (100 Lei)
 12. Taxă de confirmare (150 Lei)
 13. Documente doveditoare pentru cei care solicită scutirea de taxă de înscriere la admitere (vezi la Scutiri de taxă din Regulamentul de organizare și desfășurare a admiterii)
 14. Proba de competenţă lingvistică, eliminatorie, notată cu admis/respins, pentru studiile universitare de master organizate în limba engleză
 
Alte amănunte se gasesc în Regulamentul de organizare și desfășurare a admiterii