Calendarul admiterii

Calendarul admiterii

Concursul de admitere la studii universitare de doctorat în domeniul fizică se desfășoară potrivit calendarului stabilit pentru anul universitar 2016-2017 în Școala Doctorală de Fizică:
  • înscrierea candidaților: 12-16 septembrie 2016 și 19 septembrie 2016 între orele 9-14;
  • selecția candidaților: 20-25 septembrie 2016;
  • afișarea rezultatelor partiale: 27 septembrie 2016;
  • confirmare (achitarea taxei de înmatriculare): 28-29 septembrie 2016;
  • afișarea rezultatelor finale: 30 septembrie 2016.

 

Concursul de admitere constă într-un interviu organizat de fiecare conducător de doctorat pentru admiterea pe locurile care i-au fost distribuite, conform planificării de mai jos:

Nr. crt.

Numele și prenumele conducătorului de doctorat

Data desfășurării
interviului

Sala

1

Prof. Dr. Iosif Mălăescu 

20.09, ora: 11-12

Sala consiliu

2

Prof. Dr. Daniel Vizman

20.09, ora: 12-13

Sala consiliu

3

Conf. Dr. Marius Paulescu

21.09, ora: 10-11

Sala consiliu

4

Prof. Dr. Ion Cotăescu 

22.09, ora: 11-12

Sala consiliu

5

Prof. Dr. Alina Zamfir

23.09, ora: 11-12

Sala consiliu

6

Prof. Dr. Cătălin Pascu Moca  

24.09, ora: 12-13

Sala consiliu