Centre de cercetare

Centre de cercetare

 Centrul de cercetări în Fizica Teoretică (acreditat CNCSIS)

  • Dezvoltarea direcțiilor de cercetare tradiționale în Departamentul de Fizică Teoretică, pentru a promova un cadru modern și eficient de pregătire în Fizica Teoretică
   

 Fizica materialelor cristaline (acreditat CNCSIS)

  • Direcțiile de cercetare în domeniul Fizicii materialelor cristaline sunt: obținerea unor cristale optice în special ca medii active laser; caracterizarea proprietăților optice, dielectrice și electrice ale cristalelor; simularea proceselor de cristalizare în vederea optimizării instalațiilor de creștere și a proprietăților cristalelor; spectroscopia materialelor laser
   

 Centrul de cercetare pentru materiale inteligente (acreditat CNCSIS)

  • Centrul de Cercetare pentru Materiale Inteligente (CCMI) are ca obiect de activitate dezvoltarea de materiale și structuri inteligente și formarea multidisciplinară a unei noi generații de fizicieni
   

 Laboratorul pentru determinări cristalografice pe corp solid

  • Difractometrul BRUKER-AXS D8 ADVANCE care echipează LDCCS este destinat analizei nedistructive prin difracție cu raze X pe materiale policristaline masive, pulberi sau straturi subțiri. Pot fi efectuate: analize de fază, determinarea parametrilor de rețea, determinarea tensiunilor interne și a texturii, analize prin difracție la incidența razantă, rafinarea structurii cristaline
   

 Grupul de electronică cuantică

  • Grupul de electronică cuantică (GEC) este o parte a Facultății de Fizică a UVT. Activitatea noastră de cercetare se concentrează pe studiile teoretice și simularea pe computer a nano-dispozitivelor. Scopul este descrierea teoretică a funcționării dispozitivelor la o scală la care efectele cuantice devin dominante
   

 Platforma solară

  • Platforma solară include prima stație din România reglată pentru monitorizarea sistematică a radiației solare pe suprafețe înclinate. Baza de date pe care am construit-o astfel este în multe privințe unică în Europa de est
   

 Grupul de relativitate numerică

  • Relativitatea numerică și domeniile legate de ea cum ar fi calculul simbolic pe computer aplicat în relativitatea generală este una din provocările fizicii moderne. Echipa noastră se concentrează pe câteva proiecte de cercetare din acest domeniu, cum ar fi cosmologia numerică, codul Cactus și aplicatiile sale și dezvoltarea calculului simbolic pentru cosmologie
   
 Electrohidrodinamica sistemelor nanometrice disperse