Voluntariat

Voluntariat

INFORMATII

legate de activitatea de VOLUNTARIAT

 

Pentru a participa la disciplina facultativa de Voluntariat, studentii trebuie sa contracteze disciplina Voluntariat la începutul fiecarui an de studiu. Disciplina Voluntariat este disponibila în fiecare semestru al ciclurilor de studiu.

Se iau in considerare ca activitati de voluntariat activitatile desfasurate în cadrul unui ONG, sau care se desfașoara în cadrul departamentelor, facultatilor sau în folosul UVT. Studentii pot contacta ONG-uri individual, pot alege ONG-uri la Târgul  UVT al Voluntariatului sau pot solicita sprijinul OSUT.

Activitatea de reprezentare studenteasca (calitatea de membru în Consiliile Facultatilor, Senatul UVT, Consiliul de Administratie UVT, comitetele de camin sau în alte comisii constituite conform regulamentelor UVT) va fi, de asemenea, recunoscuta ca activitate de voluntariat.

La sfarsitul fiecarui semestru, se va face evaluarea activitatii de Voluntariat, in vederea acordarii calificativului Admis/Respins. In cazul obtinerii calificativului Admis, studentul va primi 2 credite transferabile pe semestru, care vor fi trecute în suplimentul de diploma la rubrica „Alte discipline”.

Pentru a fi evaluat, studentul va intocmi un portofoliu pe care il va preda cadrului didactic care se ocupa cu activitatea de voluntariat (vezi lista de mai jos) pana la finalul activitatii didactice a fiecarui semestru.

Portofoliul va contine urmatoarele:

(1)  Raport de activitate aferent activitatilor în baza carora se solicita creditele (Anexa 2 la regulamentul de Voluntariat).

(2)  Copii aferente diplomelor, titlurilor sau certificarilor – daca este cazul.

(3)  Adeverinta din partea ONG-ului înregistrat în Repertoarul ONG al UVT care sa ateste activitatea de voluntariat în cuantum de minim 60 ore.

(4)  Evaluare realizata de supervizorul/coordonatorul voluntarului din cadrul ONG-ului în care s-a realizat activitatea de voluntariat  (Anexa 3 la regulamentul de Voluntariat).

Cadre didactice la Facultatea de Fizica care coordoneaza activitatea de voluntariat:

Anul I – Lector Dr. Cotaescu Ion

Anul II – Lector Dr. Neculae Adrian

Anul III FF+FI – Lector Dr. Crucean Cosmin

Anul III FD – Lector Dr. Stef Marius