Tematica propusă

Tematica propusă

Tematica tezelor propuse

  1. Prof. Dr. Iosif Mălăescu
  2. Prof. Dr. Daniel Vizman 
  3. Conf. Dr. Marius Paulescu
  4. Prof. Dr. Ion Cotăescu
  5. Prof. Dr. Alina Zamfir 
  6. Prof. Dr. Cătălin Pascu Moca  
  7. Prof. Dr. Nicolae Avram