Examen de licență

Examen de licență

EXAMEN DE LICENȚĂ

- IULIE/SEPTEMBRIE 2016 -

 

Calendar licență sesiunea iulie 2016:

 • Depunerea lucrării de licență: 6 - 8 iulie 2016 (F202 în intervalul orar 11:00-14:00)
 • Susținerea orală a probei I: 12 iulie 2016 (F205, 8:00-13:00 și 14:00-20:00)
 • Susținerea lucrării de licență, 14 iulie 2016:
  • Fizică: F202, ora 10:00
  • Fizică-Informatică: F202, ora 10:00
  • Fizică medicală: F205, ora 10:00 

Calendar licență sesiunea septembrie 2016:

 • Depunerea lucrării de licență: 7 - 9 septembrie 2016 (F202 în intervalul orar 11:00-14:00)
 • Susținerea orală a probei I: 13 septembrie 2016 (F205, 8:00-13:00 și 14:00-20:00)
 • Susținerea lucrării de licență, 15 septembrie 2016:
  • Fizică: F202, ora 10:00
  • Fizică-Informatică: F202, ora 10:00
  • Fizică medicală: F205, ora 10:00 

Documente necesare:

 • cerere de înscriere pentru susținerea examenului de licență (numai pentru studenții din promoțiile anterioare)
 • Raportul de similaritate rezultat ca urmare a verificării originalităţii lucrării de licenţă pe platforma de e-learning. Acest raport va însoţi în mod obligatoriu lucrarea de licenţă conform Metodologiei privind verificarea originalității lucrărilor de finalizare a studiilor de licență și master în Universitatea de Vest din Timişoara. Procentul de similaritate rezultat din Raportul de similaritate trebuie sa fie mai mic de 25% pentru ca lucrarea sa fie acceptată, cu respectarea normelor de citare
 • lucrarea de Licență, însoțită de referatul conducătorului știintific (îndosariat la pagina 2) + CD (pe plic se menționează numele și prenumele, specializarea, promoția și titlul lucrării); 
 • diploma de bacalaureat în original (în cazul în care a fost ridicată de la facultate)
 • achitarea integrală a taxelor și examenelor restante

Pentru ridicarea documentelor după susținerea examenului de licență trebuie să prezentați foaia de lichidare.

 

Detalii despre modul de redactare a lucrarilor de licență se găsesc în normele de redactare.

 

Lista subiectelor pentru proba I (orală)

Comisiile pentru examenul de licență

 

Alte amănunte se găsesc în regulamentul examenului de licență.