Fizică

 

Anul I
Semestrul I Semestrul II
Discipline obligatorii
Mecanică Fizică moleculară și căldură
Matematică I (Analiză matematică și algebră) Electricitate și magnetism
Chimie generală Matematică II (Ecuațiile diferențiale ale fizicii matematice)
Educație fizică și sport I Oscilații și unde
Limbă străină I Educație fizică și sport II
  Limbă străină II
  Practică 3 săptămâni x 40 ore = 120 ore
Discipline opționale
Disciplina opțională 1 (la alegere 1 din 2)  
Fizică experimentală  
Prelucrarea datelor fizice  
Disciplina opțională 2 (la alegere 1 din 2)  
Algoritmi și programare  
Arhitectura calculatoarelor  
Discipline facultative
Fizică generală Introducere în programare și utlizarea calculatorului - curs practic
Matematică generală Voluntariat
Voluntariat  
Anul II
Semestrul I Semestrul II
Discipline obligatorii
Fizica atomului și moleculei Mecanică cuantică
Electronică Fizica nucleului
Optică Electrodinamică
Mecanică teoretică Educație fizică și sport IV
Educație fizică și sport III Limba străină IV
Limba străină III Practică 3 săptămâni x 40 ore = 120 ore
Discipline opționale
Disciplina opțională 3  Disciplina opțională 4 (la alegere 1 din 2)
Curs transversal 1 (de la alte facultăți) Fizică computațională
  Modelarea numerică a proceselor biologice
  Disciplina opțională 5 
  Curs transversal 2 (de la alte facultăți)
Discipline facultative
Voluntariat Fizica mediului
  Voluntariat
Anul III
Semestrul I Semestrul II
Discipline obligatorii
Termodinamică și fizică statistică Fizica solidului și a semiconductorilor
Proprietăți magnetice ale substanței Fizica particulelor elementare
Fizica plasmei Istoria fizicii
Fizica fluidelor Bazele spectroscopiei și laserilor
Practică (Metodologia elaborării lucrării de licență) Laborator pentru elaborarea lucrării de licență (4 săptămâni x 40 ore = 160 ore)
Discipline opționale
Disciplina opțională 6 Disciplina opțională 7 (la alegere 1 din 2)
Curs transversal 3 (de la alte facultăți) Introducere în gravitație și cosmologie
  Fizica stării lichide
Discipline facultative
Voluntariat Voluntariat