Fizică aplicată în medicină

Fizică aplicată în medicină

 

Anul I
Semestrul I Semestrul II
Discipline obligatorii
Complemente de fizică teoretică Coloizi cu aplicații biomedicale
Complemente de fizica atomului și moleculei Diagnostic și metode analitice bazate pe particule energetice și radiații
Complemente de fizica corpului solid și fizică statistică Plasma în nano-microtehnologii și medicină
Complemente de fizica materialelor Imagistică medicală clinică
  Practica de cercetare
Discipline opționale
  Disciplina opțională 1 (la alegere 1 din 2)
  Complemente de biofizică și aplicații în medicină
  Aplicații ale cristalelor laser
Anul II
Semestrul I Semestrul II
Discipline obligatorii
Spectroscopie de masă în biomedicină Metode fizice de investigație și terapie medicală
Traductori, sisteme de achiziții și procesarea datelor în medicină Fenomene de transport în sisteme biologice și medicină
Interacțiunea radiațiilor ionizante și neionizante cu materia organică Marketing și management în industria medicală
Spectroscopie IR și UV-VIS cu aplicații biomedicale Practica de cercetare (elaborare lucrare dizertație)
Practica de cercetare  
Discipline opționale
  Disciplina opțională 2 (la alegere 1 din 2)
  Elemente de fizica radiațiilor și dozimetrie cu aplicații în radioterapie
  Aplicații ale microundelor în medicină